Wniosek o przyjęcie dziecka na terapię

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK NA TERAPIĘ.doc)WNIOSEK NA TERAPIĘ.doc[ ]48 kB

Wniosek o przebadanie

W załączniku znajduje się gotowy do pobrania WNIOSEK O PRZEBADANIE DZIECKA, który należy wypełnić na pierwszej stronie i złożyć w Sekretariacie Porani.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o przebadanie.rtf)Wniosek o przebadanie.rtf[ ]65 kB

Wniosek o wydanie orzeczenia (specjalne, indywidualne, itd) oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Wniosek należy wypełnić i złożyć w Sekretariacie Poradni

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o wydanie orzeczenia.doc)Wniosek o wydanie orzeczenia.doc[ ]38 kB

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

Załączniki:
Pobierz plik (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.doc)ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.doc[ ]34 kB

Informacje i porady praktyczne dla rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością intelektualną w wieku 0- 7 lat.

Informacje i porady praktyczne dla rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością intelektualną w wieku 0- 7 lat.

Wniosek zajęcia terapeutyczne OKRO

W załączniku wniosek zajęć terapeutycznych OKRO

Załączniki:
Pobierz plik (zajęcia terapeutyczne.doc)zajęcia terapeutyczne.doc[ ]41 kB

Wniosek o wydanie opinii

W załączniku wniosek o wydanie opinii

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK O WYDANIE OPINII.doc)WNIOSEK O WYDANIE OPINII.doc[ ]29 kB

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.