Dnia 02.03.2016 odbyło się drugie spotkanie logopedów z powiatu bielskiego w ramach sieci współpracy specjalistów. W spotkaniu uczestniczyło 12 logopedów ze szkół, przedszkoli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

            Spotkanie rozpoczęła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pani Barbara Szpalerska. Serdecznie powitała przybyłych specjalistów, życzyła owocnego, konstruktywnego, rzeczowego spotkania. Następnie koordynator sieci, Maria Marciniak-Kraśko przedstawiła porządek spotkania.

 

            W pierwszej części każda z pań podzieliła się ciekawymi, innowacyjnymi pomocami logopedycznymi, będącymi na wyposażeniu warsztatu logopedycznego, oraz zaprezentowaławłasne wypracowane przez siebie pomoce wykorzystywane w pracy z dziećmi.Różnorodność, bogactwo, innowacyjność spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony logopedów.Przy okazji wywiązała się szeroka dyskusja na temat stosowanych metod pracy z dziećmi, jakie pomoce wykorzystywane są najczęściej. Przekazano również informacje na temat stron internetowych, na których legalnie można pobrać, wydrukować lub zakupić pomoce do pracy.

 

            W drugiej części spotkania koordynator sieci Maria Marciniak-Kraśko omówiła zagadnienie "Zaburzenia połykania". Powiedziała między innymi, co oznacza, że dziecko się ślini, przedstawiła zagadnienie dysfagii, przybliżyła metodę kinezjotapingu logopedycznego, stosowaną wspomagająco w terapii logopedycznej między innymi w nadmiernej ślinieniu się, niskiej sprawności motorycznej języka, osłabieniu mięśni twarzy. Przekazano logopedom materiały: "Nadmierne ślinienie się - strategie logopedyczne", "Ćwiczenia logopedyczne na zaburzenia połykania", "Punkty neuromotoryczne twarzy", "Mięśnie obszaru ust i ich funkcje". Wyżej wymienione materiały są zamieszczone na stronie internetowej poradni w zakładce dla nauczycieli. 

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.