Wakat na stanowisko PSYCHOLOGA

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim informuje o wakacie na stanowisko psychologa klinicznego z przygotowaniem pedagogicznym lub deklarującego gotowość uzupełnienia kwalifikacji w tym zakresie w roku szkolnym 2019/2020.

 

Osobę ubiegającą się o to stanowisko powinna cechować otwartość na doskonalenie, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim Barbara Szpalerska

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.