Zasady i granice w profilaktyce problemowych zachowań dzieci w młodszym wieku szkolnym

Jeśli są Państwo ciekawi jak można efektywnie wykorzystać naturalny potencjał rozwojowy uczniów w celu profilaktyki zachowań problemowych zapraszamy do przeczytania artykułu znajdującego się w załączniku.

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.