Pomóżmy sobie czyli jak walczyć z agresją – program wychowawczy

W załączniku znajduje się program wychowawczy napisany w formie projektu angażujący uczniów, nauczycieli i rodziców.

Załączniki:
Pobierz plik (pomozmy_sobie.doc)pomozmy_sobie.doc[ ]312 kB

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.