Sieci współpracy i samokształcenia!
Wszyscy jesteśmy załogą!

Sieć jest formą pracy, która umożliwia samokształcenie i kooperację. Ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. To działanie oparte na partnerstwie i wzajemności.

 

Co to jest „sieć”?

Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolne zespoły nauczycieli lub dyrektorów, którzy współpracują ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.
W pracach jednej sieci uczestniczy ok. 20–25 nauczycieli. Pracą każdej
 z nich kieruje koordynator – pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.

 

Platforma internetowa = sieć możliwości!

Uczestnicy sieci spotykają się około 3-5 razy w roku szkolnym na spotkaniach konsultacyjnych. Ponad to, mogą podejmować działania na specjalnej platformie internetowej. Platforma zapewnia uczestnikom dostęp do aktualnych informacji, ciekawych zasobów edukacyjnych i przydatnych narzędzi wzbogacających warsztat pracy. Jest to również miejsce dyskusji, wymiany doświadczeń, prezentacji przykładów dobrej praktyki oraz publikowania własnych materiałów.


Sieć jako społeczność ucząca się:

zaangażowanie wszystkich uczestników w proces uczenia się,

uczenie się zespołowo – z innymi i od innych,

uczenie się poprzez działanie i działanie poprzez uczenie się,

uczenie się w oparciu o problemy wynikające z praktyki,

uczenie się ukierunkowane na postępy uczniów,

korzystanie z różnych form i metod zespołowego uczenia się.

Cele działania sieci:

wymiana doświadczeń między uczestnikami,

analiza przykładów dobrych praktyk,

poszerzenie kompetencji uczestników,

tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci,

nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół,

korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów (np. z CEN)

 

Planowane sieci na rok szkolny 2016/2017:

Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego

 Alicja Malinowska – Smotek

       Katarzyna Szpakowska

Sieć wsparcia i samokształcenia szkolnych specjalistów - psychologów i pedagogów

      Helena Kondrusik - Kołos

      Irena Folwarska

- Sieć wsparcia i samokształcenia logopedów

      Maria Marciniak - Kraśko

      Bożena Konobrocka

 

 

Udział w Sieciach Współpracy i Samokształcenia  jest bezpłatny.

 

 

Zapraszamy do współpracy!

Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia.

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.