Drukuj

Edukacja zdrowotna jest prawem każdego dziecka, tak jak nauka czytania i pisania. Umożliwia dziecku uzyskiwanie kompetencji do ochrony i doskonalenia zdrowia własnego oraz innych ludzi. Sprzyja:

• pozytywnej adaptacji do zmian rozwojowych i wyzwań codziennego życia oraz budowania zasobów dla zdrowia w dzieciństwie, młodości i w dalszych latach życia,

• zapobieganiu zaburzeniom i zachowaniom ryzykownym (np. używanie substancji psychoaktywnych, agresja) dla zdrowia i rozwoju; edukacja zdrowotna stanowi fundament dla szkolnego programu profilaktyki,

• przygotowaniu młodych ludzi do życia w gwałtownie zmieniającym się świecie, w którym istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia.

Systematyczna edukacja zdrowotna w szkole jest uważana za najbardziej opłacalną, długofalową inwestycję w zdrowie społeczeństwa.

 

Edukacja zdrowotna to:

-  Proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i innych ludzi4.

- Proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci i młodzież uczą się jak żyć, aby:

− zachować i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu,

− w przypadku wystąpienia choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu

lub rehabilitacji, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne skutki.

 

Cele edukacji zdrowotnej w szkole

Celem edukacji zdrowotnej w szkole jest pomoc uczniom w:

-  Poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfikowaniu i rozwiązywaniu własnych problemów zdrowotnych („uczenie się o sobie”).

- Z rozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać.

- Rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi.

-  Wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

-  Rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych, sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia.

-  Przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej.

 

Podsumowanie

-  Edukacja zdrowotna jest prawem każdego dziecka i powinna być uwzględniona w jego edukacji szkolnej.

-  Jest ona złożonym procesem, obejmującym wiele celów, a nie tylko przekazywanie informacji.

-  Większość celów edukacji zdrowotnej to uczenie się o sobie i kształtowanie umiejętności twórczego, satysfakcjonującego życia w zdrowiu.