Wniosek o wydanie orzeczenia (specjalne, indywidualne, itd) oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Wniosek należy wypełnić i złożyć w Sekretariacie Poradni