Problemy w nauce matematyki – wskaźniki dojrzałości umysłowej do uczenia się matematyki