KADRA PEDAGOGICZNA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W BIELSKU PODLASKIM

 

               Dyrektor 

                Barbara Szpalerska

dyrektor, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe: „Resocjalizacja w środowisku otwartym’, „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”,  „Poradnictwo zawodowe” , kursy kwalifikacyjne z zakresu: „Zarządzanie w oświacie”, „Terapia pedagogiczna”, „Socjoterapia”, „Oligofrenopedagogika”, Studium Trenerskie – Trener Umiejętności Społecznych.

 

Psycholodzy

 

  Agata Kumaniecka

nauczyciel dyplomowany, mgr psychologii, studia podyplomowe "Poradnictwo zawodowe", "Studium psychoterapii".

 

 Katarzyna Bakunowicz

nauczyciel kontraktowy, mgr psycholgii, studia licencjackie z zakresu pedagogiki specjalnej - specjalność "Tyflopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna", studia podyplomowe "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", podyplomowe szkolenie "Systemowe rozumienie rodziny, podejście systemowe w terapii rodzin".

 

Katarzyna Sarnacka - Drozd

 

 Pedagodzy

 

            Alicja Malinowska – Smotek

nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego , studia podyplomowe; „Resocjalizacja w środowisku otwartym”, kurs kwalifikacyjny z „Terapii pedagogicznej” oraz „Oligofrenopedagogiki”.

 

 Katarzyna Szpakowska

nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki w zakresie "Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną", studia licencjackie "Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka".

 

Anna Dojlida - Jurczak

 

 Logopedzi

 

 Maria Marciniak – Kraśko

nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki w zakresie nauczania przedszkolnego, studia podyplomowe „Logopedia ogólna”, kurs kwalifikacyjny z „Oligofrenopedagogiki”, kurs "Terapia Taktylna". 

 

  Bożena Teresa Konobrocka

nauczyciel dyplomowany, mgr filologii polskiej, kurs kwalifikacyjny z „Terapii pedagogicznej”, studia podyplomowe  „Logopedia ogólna”  oraz  kurs kwalifikacyjny z zakresu „Oligofrenopedagogiki”,   „Studium Podyplomowe Socjoterapii”, "Autyzm. Rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu".