Kadra Pedagogiczna

  KADRA PEDAGOGICZNA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W BIELSKU PODLASKIM

 

               Dyrektor 

 

                Barbara Szpalerska

dyrektor, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe: „Resocjalizacja w środowisku otwartym’, „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”,  „Poradnictwo zawodowe” , kursy kwalifikacyjne z zakresu: „Zarządzanie w oświacie”, „Terapia pedagogiczna”, „Socjoterapia”, „Oligofrenopedagogika”, Studium Trenerskie – Trener Umiejętności Społecznych.

 

Psycholodzy

 

Irena Folwarska

 nauczyciel dyplomowany, mgr psychologii, studia podyplomowe: „Resocjalizacja w środowisku otwartym”.

 

   Agata Kumaniecka

 nauczyciel dyplomowany, mgr psychologii, studia podyplomowe "Poradnictwo zawodowe", "Studium psychoterapii".

 

Katarzyna Bakunowicz

nauczyciel kontraktowy, mgr psycholgii, studia licencjackie z zakresu pedagogiki specjalnej - specjalność "Tyflopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna", studia podyplomowe "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", podyplomowe szkolenie "Systemowe rozumienie rodziny, podejście systemowe w terapii rodzin".

 

Pedagodzy

 

Helena Kondrusik - Kołos

nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki w zakresie nauczania przedszkolnego, "Pomagisterskie studium logopedyczne", logopeda dyplomowany, kurs kwalifikacyjny "Oligofrenopedagogika".

 

            Alicja Malinowska – Smotek

 nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego , studia podyplomowe; „Resocjalizacja w środowisku otwartym”, kurs kwalifikacyjny z „Terapii pedagogicznej” oraz „Oligofrenopedagogiki”.

 

 Katarzyna Szpakowska

nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki w zakresie "Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną", studia licencjackie "Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka".

 

Logopedzi

 

Maria Marciniak – Kraśko

zatrudniona na stanowisku logopedy, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki w zakresie nauczania przedszkolnego, studia podyplomowe „Logopedia ogólna”, kurs kwalifikacyjny z „Oligofrenopedagogiki”, kurs "Terapia Taktylna". 

 

 Bożena Teresa Konobrocka

zatrudniona na stanowisku logopedy, nauczyciel dyplomowany, mgr filologii polskiej, kurs kwalifikacyjny z „Terapii pedagogicznej”, studia podyplomowe  „Logopedia ogólna”  oraz  kurs kwalifikacyjny z zakresu „Oligofrenopedagogiki”,   „Studium Podyplomowe Socjoterapii”, "Autyzm. Rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu".