Szanowni Państwo

Dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim informuje, że w okresie ferii zimowych, od dnia 04.01.2021r do dnia 15.01.2021r zostały uruchomione dyżury specjalistów zatrudnionych w poradni, którzy będą realizować wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniom i ich rodzicom/opiekunom. Wsparcie to realizowane będzie w formie porad i konsultacji.

Pod numerem telefonu 85 833 26 74, w godzinach od 10 do 14 (nie dotyczy dni wolnych od pracy) przyjmujemy zgłoszenia do specjalistów.

Prosimy o przekazanie tej informacji osobom zainteresowanym.

 

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Bielsku Podlaskim

Barbara Szpalerska

 

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.